Home » Achievements » Co-scholastic Prizes

Co-scholastic Prizes

Champions do not become champions when they win the event, but in the hours, weeks, months and years they spend preparing for it. The victorious performance itself is merely the demonstration of their championship character.

2022-23

1.പുകയില വിരുദ്ധദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് കേരളാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ഉപന്യാസരചനാമത്സരത്തിൽ മാളവിക മുരളിക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം. 3000 രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.
2.Vista Manjeeram(Folk Dance)- Gatha of VC II prize
Hannah Basil- Special prize and A grade.
3.Vox Conducted by vidyodaya Manalezhuth – George Basil Kuriakose of Class X 3rd Prize
4.FRESCO Rajagiri ,Fashionista – First Prize
5.Al Ameen Schoool, Edapally- Freedom Quest- Group Dance -II Prize.
6.Vallathol Vayanasala Conducted various competitions in connection with Independence Day.
Vidyodaya bagged the overall trophy for both UP and High School.
Quiz 3rd- Ayaan and Devika
കവിതാരചന
HS 1st George
UP 1st Thara kamal
Pencil Drawing 2nd Prize
Nayana
UP Elocution 2nd Prize
Thara Kamal
HS Elocution 2nd Prize
Devika Biju
UP KADHARACHANA 3rd Prize
Niranjan M Nair
UP Lalithaganam 1st Prize
Jovana
HSS Elocution 3rd Prize
Malavika
HS മാപ്പിളപ്പാട്ട് 1st
Zubeda
നാടൻപാട്ട് 2nd
Amritha
ലളിതഗാനം 1st
Nandana
മോണോ ആക്ട് 2nd Prize
Thanmayie
കഥാപ്രസംഗം 2ndPrize
Hanna

HSS കഥാപ്രസംഗം 1stPrize
Harikrishna
HSS Film Song 3rd

7.SPIRITUS at Sree Sree Ravishankar school cheppanam
Runners up trophy for vidyodaya
1. Puzzleo puzzle -class2 Laya 3rd prize
2.Characterisation padma 3rd prize and Nethan 2nd prize of class2
3.Pair dance Sera Liz and mridula class 2 second prize
4.Sequtial story: Sruthi class5 1st prize
5.Nadana yoga: 1st prize
Neha Menon
Sanghamitra Menon
Vrinda j
Thaniya Azhar
Shreya Laiju
Rebecca
Amrita Sreejith
Anvita Grace
6.Zentangle art: v k Shalini Menon 2nd prize
7.String art: 3rd prize Lakshmy vivek and Rochell of class11
8.Gaming class 11 Nanda Kishore 3rd prize
Swetha Vinay
8.FRINGES conducted by Choice School ,Tripunithura on 27/8/22
Padma of std 2 Atomic Narration 1st prize
Group Dance 2nd prize( All from class XI)
George
Neha
Rosann
Ann
Rosemaria
Jacob
Kezia
Rinu
9.Kerala State under 90 pen selection championship – Balanandan Ayyappan -1st prize
10.Rajagiri Featherdrop Badminton Tournament conducted by Rajagiri school,Kalamasseri-Alisha M Ameen 3rd Prize
11.3 children participated in Pathanjali District Yoga Olympiad.
Arya Satyaraj 10 A
Anvita Grace Geevarghese of 6E
Neetu Binoy 6 D
Arya Satyaraj got first prize in junior category and is selected for state level championship
12.FABULA – FUNDHAMAKA- Fabula
Malavika & Harikrishna of class 11 got 2nd prize
13.Abhyudaya @75,conducted by Bhavans Adarsha Vidyayalaya Kakkanad – Design your idea 2nd prize
Kevin P Viju,Haris joseph Nandan S Nair
Abhyudaya @75,conducted by Bhavans Adarsha Vidyayalaya Kakkanad – Innomate 3rd Prize
Athish ajay,Johan Jithesh,Joshua Subin
14.Paramabattara – Hindi Competition Winners

Recitation 4&5
1st – Nived (5A)
3rd – Mayookha Dinesh (4B)

Recitation 6&7
1st – Ruijain K sali (7B)
3rd – Mahima S Lakshmi (6A)

Speech
1st – Akshita Ashok (9A)
15.DIRECTORATE OF ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE, GOVT.OF KERALA BHOOMITHRASENA CLUB,SACRED HEART COLLEGE, THEVARA,KOCHI NATURE CONSERVATION SOCIETY IN ASSOCIATION WITH KOCHI NATURE CONSERVATION SOCIETY CONDUCTED
STATE LEVEL ELOCUTION COMPETITION,
Nandana Krishnakumar got 3rd prize
16.19 students participated in District Yoga Championship conducted by Yoga and Sports Association at Mamangalam.
7 of our students were qualified for final round and out of that 3 got prizes and selected for State level competition
Rujain K Sali first in Sub junior category
17.ഒക്ടോബർ 6,7തീയതികളിൽ കോതമംഗലം Mar Athanesius കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ചു നടന്ന District Athletic മീറ്റിൽ 41 സ്കൂൾ പങ്കെടുത്തതിൽ vidyodaya school 4 gold ,2silver,8 bronze മെഡലുകൾ വീതം നേടി നാലാം സ്ഥാനം കരസ്തമാക്കി.ഗ്രൂപ്പ്‌ വിഭാഗത്തിൽ under 14 ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മൂന്നാം സ്ഥാനം വീതം നേടി.55 കുട്ടികൾ ആണ് vidyodaya സ്കൂളിൽ നിന്ന് മീറ്റിന് പങ്കെടുത്തത്.
Arya Satyaraj third in Junior category and Maria 4 th position in Junior category
18.17th south & West Taekwondo Championship held at Bangalore.
Anjika Anand Gold Medal
Nikita S Gold and Bronze Medal
Thahazin Silver medal
18.Maathrubhumi SEED AWARDS
സീസൺ വാച്ച് പ്രോത്സാഹനസമ്മാനം,
സഹജീവനപുരസ്കാരം,
വിശിഷ്ടഹരിതവിദ്യാലയം സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം
ജെം ഓഫ് സീഡ് ജോർജ് കുര്യാക്കോസ് ബേസിൽ
19.Pathanjali Yoga Training and research centre,Kochi -Arya Satyaraj qualified for State level competition
20.VARUNA VOLLEYBALL TOURNAMENT
DATE 9/11/22,10/11/22
VENUE.BHAVAN’S VARUNA VIDYALAYA
NO. OF TEAMS. 3 CATEGORY
U-15 GIRLS, U-19BOYS,U-19 Girls
RESULT- U- 15 GIRLS FIRST RUNNER UP
U-19GIRLS FIRST RUNNER UP
21.ESPERANZA Inter school competition conducted by Chinmaya School,Kannamali
Vidyodaya bagged the overall Trophy.
Thumb Printing Tanvi Ajay 2E III Prize
Story Telling Neil Roshan 2D I Prize
Fashion show Ist Prize
Daya Sreejith 1B
Liana Ann 1C
Sreenika 1E
Vaiga Nair 2C
Veda 2D
Arjun Biju 2E
Alankrita 2E
Group Dance Ist Prize
Gaatha G Krishna 5C
Hannah Basil 5d
Mayukha 5a
Gouri 5B
Iritt 5A
Ameya Sreejin 5a
Malavika A Nair 5E
Rakshita 5A
Surprise Event 2nd Prize
Sreepad I S
Monoact 1st prize
Norah Elizabeth 5E
Monoact 2nd prize
Gaatha G Krishna 5C
Group Dance 1st Prize
Avantika S 8D
J S Shivamanjari 8D
Saurabha 8C
Malavika 8C
Adrija 7A
Archana 7A
Dhruvathara 7D
Tara Kamal 7C
Chrislin 8C
Fashion show 3rd prize
Vrinda
Sangamithra
Evan Paul
Hannah Reni
Bhadra
Aditya
Vaishnav
Adarsh (All from std 8)
Role Play 1st prize
J.S Shivamanjari 8D
Role Play 2nd prize
Tara Kamal 7c
Edible art 3rd prize
Nevin Nibu 7C
Mash UP 3rd prize
Nanadana Sreekumar 8C
Tianna Thomas
Group Dance 3rd
Anjana Arundev 11D
Anjana Menon 11 C
Avanthika bizy Nair 11A
Devika Prakash 9A
Niveditha Rajeev 9D
Sreya Sunil 9B
Anupriya 11 E
Athira K 11 D
Puppet Show
Akshita Ashok 9A
Rebecca George 9B
Pranay Ashwin 9E
Ameera Fathima 11B
Fashion show
Sara Jose
Ann Sera
RoseAnn
Kezia
George Varghese
Arav Krishna
(All from Class XI)
22.INQUIZZIT Quiz competition conducted by Naipunya School
Second Prize – Johaan Jithesh ,Harishankar (Class 7)
23.CBSE KALOTSAV 2022
1.Anupriya V XI Mohiniyattam,Bharathanatyam,Kuchippudi A Grade
2.Niveditha Rajeev,class IX Bharathanatyam,Folk Dance A grade
3.Gatha Krishna ,class V,Folkdance I prize Agrade
4.Athira T U,class X,Light music I prize A grade
5.George Kuriakose Basil,Class X ,Versification Malayalam,A grade
6.Vasudev Manoj,Class XI,Versification Malayalam, I Prize A grade
7.Swetha Vinay,class XII,Versification Malayalam,A grade
8.Pranay Aswin Gopinath, Class IX,Essay Writing English A grade
9.Akshitha Asok,Class IX,Extempore English A grade
10.Rebbecca George Bobby,Class IX,English Versification ,II Prize,A grade
11.Nandagopal J,Susan Peter Quiz 3 prize
12.Navaneeth Krishnan,Neelanjana of class xii Quiz 3rd Prize
24.SCMS HACKATHON -Vidyodaya bagged 1st prize ,Aryan Renjith(IX C),Rihan Navas(IX D),Taniya Azhar(VIII ),Rohit Krishna (VIII)
25.CHESS
VENUE : SBOA SCHOOL
TOURNAMENT : DISTRICT INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT

HS SECTION:
Pranav M.B – 5 points
UP SECTION:
Govind V – 5 points
Abhinav M.B – 4 points
LP SECTION:
Balanandan Ayyapan : 1st position – 6.5 points
Joshua – 5 points
26.Bhavans Munshi Meet
INDIVIDUAL CHAMPIONS
ANWITHA ABHILASH(junior category )
HARINI RAM(sub Junior )
SHRIYA RAHUL(senior )
TEAM CHAMPIONSHIP
KIDDIES GIRLS CATEGORY
27.St.antony’s Public School
Aradhana 6D and Nevin Nibu 7c
Vegetable Carving 3rd prize
28.Paramabhattara Kendriya Vidyalaya.
Nived s 5A Hindi Recitation Ist Prize
Rujain K Sali 7B Hindi Recitation Ist Prize
Akshitha Asok Hindi speech Ist Prize
Mahima S Lakshmi 6A Hindi Recitation Ist Prize
Mayookha Dinesh 4b Hindi Recitation Ist Prize
29.Insignia Outstanding Award
Riyan Paul of 10A
30.Sacred Heart college -Malayalam Speech
Nandana Krishnakumar 3rd prize
31.Ernakulam Dist YogasanamChampionship
Rujain K Sali 1st Prize
Maria Bobby 10D 4th position.
32.Painting competition conducted by VSSC
Avanthika s 0f 4B 2nd Prize
Jovana Maria 5D 2nd Prize.
33.Ekm Dt.Karate Competition
sreehari Binoy 1C 2nd Prize
34.Open Chess
Antony 1C 8th rank
35.Pytorch conducted by Chinmaya Vaduthala
Alen Saji 12A
John Yohan 12 A
Nipun G Nair 12C
36.Aqua Regia Quiz
Niranjan M kumar 9E
Susan Peter 9c
2nd runners Up
37.Science Exhibition Conducted by choice School
Niveditha Rajeev 9D 2nd Prize.
Vibha Sandeep 9B Alchemy Award
38.Mathemagic.Interschool competition conducted by BVM Elamakkara
Devanandana and Nandita S Warrier won 3 rd prize for paper presentation.
39.CBSE Cluster XI Atheletic Meet.
Vidyodaya bagged 3rd position.

40.Bhavan’s Varuna -First prize working model for Ameya Hareesh and Saibhadra
41.Bhavan’s Girinagar-Ganith Wizard Quiz competition ‘Little Brainee’ 1st
Sreepadh.I.S of VC
Aarnav Menon of IV A
42.Cluster XI CBSE Kabaddi Tournament Under 19
Girls Team were the champions
Boys Team 1st Runners Up
43.Balanandan Ayyappan of std 3 has been ranked 3rd position in the National Open Chess Championship 2022,
Under-9 category
44.National Junior Taekwondo competition held at NewDelhi – Nikita S Nair bagged silver medal
45.Novice Novella , the interschool competition organised by Chinmaya Vaduthala on 30th November
Devika Biju and VK Salini Menon bagged second prize.
46.PRAUDYOGIKI conducted by Bhavans Elamakkara
Kevin,Austrin of class XI got 2nd prize for Pick and Design Event,
Athish, Niranjan got 2nd prize for Bridge Tech event
47.Top 1%at the National Level. conducted by Toffee ride Go Quiz contest Session 3 Finals
Ritika S Nair 3A
Krishang M 2B
Duithi Sasikumar 2D
48.Vegetable Carving StAntonys Public school,Kizhakkambalam
Aradhana V Nair – 6D-3rd Prize
49.District Chess Championship 3rd Prize
Sriram Sai 5D,govind 6C,abhinav M B 6c 3rd Prize
Rohan sony 5th position,Madhavan M (UP Section)Shamil Sajedh
50.State Chess Championship
Sriram Sai 4th position,Abhinav, Rohan Sony
51.Munshi Atheletic Meet
Under 10 category
Meenakshi Kurup 50m Bronze
Rishab S Rao High Jump Silver
Under 12 category
Harini Ram 100m Gold,200m Bronze
Dyuthi A Menon high jump Gold
Under 14
Anwitha Abhilash 100m Gold,200 m Gold
Evan Paul Shotput silver,Discuss Throw Bronze
Anirudh Sanjay High Jump Bronze
52.Munshi Meet
Aryan S pillai High Jump silver
Mohammed Idris High Jump Bronze
Triple jump silver
Adin Illath Long Jump Bronze
Tania Roy 100m Bronze
Shriya Rahul Discuss Throw Gold
Javelin Throw gold
4x100 relay
Sub Jr girls Relay BRonze
Kiddies Gold
Individual Champions
Harini Ram Sub Jr Girls
Anwitha abhilash Jr Girls
Shriya Rahul Sr Girls
53.Book Exhibition
Ameya Sreeju Best reader
54.International GK Olympiad
Adithi anoop Zone Rank 1
Devika Biju 3rd
Medal Of Excellence
Radhika M,Eben Sam,Pranav T,Cyriac Jins,Ameya R Renjith,S.Pranavanand,Devadarsh Dinesh
55.Maharajas College Ground
Under 14
Evan Paul shotput gold
Anwitha abhilash 100m 200m gold
Under 17
Atul Shyam Longjump gold
Tania Roy 200m Bronze
Shriya rahul Bronze Discuss throw
Calvin Discuss Throw Bronze
Shreyas 100m,200m Bronze
Smrithi Jai Javelin gold
Afia High jump,Long Jump Silver
Under 19
Katrina bobby High jump silver
Sarah jose triple jump silver
Relay under 14 girls Gold
Under 19 Gorls Bronze
Under 14 Boys Bronze
Under 17 Girls Silver
Under 17 boys Bronze
56.37th National Taekwondo Championship
Nikitha S Nair Silver Medal
Anjika Anand Gold Medal
57.The biggest space quiz for primer school kids
Hiron shresht 3rd prize at the National Level
58.45 students from classes 8,9,10 participated in Aryabhatta ganit challenge level 1 test and top 3 students( Govind Gopal , Akshita Ashok and Anvia Antu) from class 9 selected for the level 2 exam .These students have been placed in the top 100 students from TVM region of CBSE in Aryabhatta ganit challenge 2022.
58.Kevin P Viju of 9C got 3rd prize in CRINNOVATOR FEST.